اویوا: ماموریت ما شکست پرسپولیس در خانه است در 20 دقیقه اول بازی را کنترل کنیم مشکلی نخواهیم داشت

0 رای