پایان کار براری در حرکت یکضرب دسته 109 کیلوگرم با عنوان ششمی

0 رای