از دقیقه اول می خواهیم سخت بازی کنیم به اینکه بازی فردا فینال است، فکر نمی‌کنیم

0 رای