اویوا: ماموریت ما شکست پرسپولیس در ورزشگاه آزادی است ۲۰ دقیقه اول بازی را کنترل کنیم، مشکلی نخواهیم داشت

0 رای