سوزوکی: از دقیقه اول می خواهیم سخت بازی کنیم

0 رای