شکست سنگینی شاگردان جلالی در جم پارس به پیکان رسید

0 رای