شورش علیه شفر: حمایت تازه وارد "استقلال" از دو اخراجی (اینستاپست)

0 رای