حسینی:کار سختی داریم اما باید این کار سخت را انجام دهیم

0 رای