برانکو:برای قهرمانی با 200درصد توان‌ بازی خواهیم کرد اختلاف ساعت پرسپولیس را زمین‌گیر کرد

0 رای