نکونام: یزدی در حد و اندازه‌های خودش حرف بزند

0 رای