براری ششم وزنه برداری قهرمانی جهان شد ایران در ۱۰۹ کیلوگرم مدال نگرفت

0 رای