براری با ششمی در دسته 109 کیلوگرم به کار خود پایان داد

0 رای