تارتار: نیمه اول به هدف‌مان رسیدیم و نیمه دوم به گل ها اضافه کردیم

0 رای