تقوی: به اروین گفتم اگر گل سوم را نزدی، از زمین بیرون نیا! همه باید از تراکتورسازی بترسند

0 رای