بازیکن پرسپولیس را به ورزشگاه آزادی راه ندادند

0 رای