حسینی: بازی خاصی در انتظار ما خواهد بود برای موفقیت در فینال آسیا نیاز به کمک هواداران خود داریم

0 رای