سوزوکی: برای کسب نتیجه باید مقابل پرسپولیس تمرکز داشته باشیم

0 رای