آماده باش راهور در جشن قهرمانی پرسپولیس حضور پلیس درتمام میادین اصلی شهر از پارک کردن خودرو‌ها درحاشیه بزگراه تهران کرج خودداری کنید

0 رای