هواداران راهی به طبقه دوم نقش جهان پیدا نکردند شفیعی به بازی با پرسپولیس می‌رسد

0 رای