با پورعلی‌گنجی مذاکره نداشته‌ایم تابع قانون هستم

0 رای