تقدیر باشکوه از کاپیتان پرسپولیس پیروانی آمد، مسلمان سمت برانکو رفت

0 رای