گرشاسبی: منتظر ارائه لیست از سوی برانکو هستیم نه با پورعلی گنجی و نه با هیچ بازیکن دیگری وارد مذاکره نشدیم

0 رای