گرشاسبی: برای رسیدن به صدر باید ذوب آهن را شکست دهیم با هیچ بازیکنی وارد مذاکره نشده ایم

0 رای