شعار 6‌تایی‌ها علیه منصوریان حضور بدل جادوگر و اعتراض سرخ‌ها به داور بازی

0 رای