تارتار: پرسپولیس از گلش خوب محافظت کرد امیدوارم مشکلات پارس جنوبی حل شود

0 رای