رفیعی: شجاع با اینکه مصدوم است اما شرایط خوبی دارد

0 رای