گرشاسبی: امیدوارم این چند بازی آخر هم تمام شود و از محرومیت عبور کنیم بازی سختی بود

0 رای