پرسپولیس در محوطه جریمه مانده بود فشار برانکو سوت‌ها را تغییر داد

0 رای