همتی: بازی کردن هر 3 روز یکبار واقعا سخت است برد خوبی بود

0 رای