نامه بنویسند که حق ندارید قهرمان شوید چرا ما را احمق فرض می‌کنید؟

0 رای