منصوریان: پرسپولیس را محوطه جریمه‌اش حبس کرده بودیم

0 رای