گرشاسبی: بازیکنان پرسپولیس خسته هستند قول دادم باری از دوش خود نیاندازم

0 رای