برانکو: این رفتار با نایب قهرمان آسیا شرم آور است یک نامه بدهند که پرسپولیس نباید قهرمان شود

0 رای