از هواداران پرسپولیس ممنونم ذوب آهن حریف سرسختی بود

0 رای