کامیابی‌نیا: مجسمه سیدجلال باید ساخته شود مشکل مالی پرسپولیس درون خانوادگی است

0 رای