حسینی: پرسپولیس روزهای سختی در پیش دارد همیشه برنده نخواهیم بود

0 رای