عالیشاه: برد‌های یک برصفر مگر بد است؟! امیدوارم شکست ناپذیری پرسپولیس تداوم یابد

0 رای