فخرالدینی: 10 نفره پرسپولیس را تحت فشار گذاشتیم در صحنه اخراج باد من هم به بازیکن حریف نخورد

0 رای