حسینی: بابت مراسم خداحافظی از بازی‌های ملی از همه تشکر می‌کنم موقعیت‌های خوبی را از دست دادیم

0 رای