آذری: بازی تماشاگر پسندی میان تیم‌های پرسپولیس و ذوب آهن را مشاهده کردیم پولی ندارم به کمیته داوران بدهم

0 رای