درخواست مالی پرسپولیسی‌ها از گرشاسبی بعد از برد مقابل ذوب‌آهن

0 رای