دو ستاره مصدوم پرسپولیس به بازی با سپاهان رسیدند

0 رای