اگر برانکو اعتراض می‌کند فقط به بحث داوری اشاره ندارد بازی‌های ما را از ابتدا بررسی کنند

0 رای