به‌شرط فراهم شدن زیرساخت‌ها، استقلال و پرسپولیس به‌بخش خصوصی واگذار می‌شوند

0 رای