باتلاش کادر پزشکی سپاهان؛شفیعی برای بازی مقابل پرسپولیس آماده شد

0 رای