الاهلی عربستان "دبی" را برای میزبانی از پرسپولیس انتخاب کرد

0 رای