اتمام حجت کمیته انضباطی با سپاهان و پرسپولیس؛درباره داوری حرفی نزنید

0 رای