برانکو عصبانی تر از همیشه؛این شایعات و توهمات را از کجا می‌آورید؟

0 رای