موضع‌گیری عربستان درباره قانون "کشور یهود" اسرائیل

0 رای