خداحافظی مهدی شیری با پیکانی‌ها پیش به‌سوی پرسپولیس + عکس

0 رای